tel: 514 030 432  mail: monika.steczowicz@gmail.com

Oferta dla szkół

Proponujemy 4 godzinne autorskie zajęcia na terenie Naszego Gospodarstwa Agroturystycznego.

Kontakt:

Anita Opiłowska

tel. 796 465 616

anita.opilowska@gmail.com

 

Program zajęć

(TUTAJ WERSJA PDF)

Wesoły farmer

 1. Cele:

- rozpoznaje, nazywa i zna przeznaczenie wybranych narzędzi ogrodniczych

- rozwija pamięć ruchową (Taniec deszczu)

- potrafi nazwać podstawowe zioła i warzywa

- zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ogrodniczymi

- wie, jaką role pełnią rośliny w życiu człowieka i ze nie wolno ich niszczyć

- potrafi docenić i szanować pracę ogrodnika i hodowcy zwierząt

- wie, jakie zwierzęta spotykamy na wiejskim podwórku i potrafi opowiedzieć, jak należy się nimi opiekować

 

II.  Metody pracy:

- pogadanka, objaśnienia, polecenia,

- praca w grupach,

- pokaz, obserwacja, degustacja

 

III. Środki dydaktyczne: zioła z zielnika, warzywa z ogrodu lub zakupione przez organizatora, plansze z opisem właściwości ziół i warzyw, herbatki ziołowe, pasze dla zwierząt żyjących w gospodarstwie, magnetofon i nagranie odgłosów zwierząt, artykuły plastyczne, nasiona ziół i warzyw, sadzonki ziół, tabliczki z nazwami na grządki, diagram z nazwami ziół, worki.

 

Przebieg zajęć:

 1. . Podział na dwie grupy.
 2. Zajęcia teoretyczne:  Wprowadzenie do tematu. Diagramy z nazwami ziół i  warzyw, druga grupa, z nazwami zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzęcego. Omówienie do czego używane są zioła, jakie właściwości mają warzywa, jakie zwierzęta znajdują się na farmie.
 3. Zajęcia praktyczne: Zapoznanie ze sprzętem ogrodniczym, nazwy związane z ogrodnictwem. Zakładanie ogródka. Przygotowanie podłoża. Wyrwanie chwastów, przekopanie ziemi. Sianie i sadzenie. Jak czytać instrukcje na  opakowaniach z nasionami, dlaczego ważne są terminy siewu i odstępy między roślinami. Podlewanie. Omówienie innych zabiegów jak: nawożenie, pielenie.

Zagroda kucyków. Omówienie sposobu utrzymania kuców. Czemu szetlandy nie mieszkają w stajni? Omówienie wyposażenia wybiegu dla kucyków.

Zagroda kóz. Omówienie sposobu użytkowania kóz, opieki nad nimi: karmienie, dojenie, korekcja racic, wykocenie. Możliwość nakarmienie kóz.

4. Wyścig w workach po ziemniakach.

 

Dzień z życia kucyka.

 1. Cele:
 • zdobycie wiedzy na temat życia w stajni i opieki nad kucykiem
 • wypracowanie szacunku do żywej istoty
 • umiejętność pracy w grupie
 • usprawnianie dużej i małej motoryki

 

II.  Metody pracy:

 • Pogadanka, prezentacja/pokaz,
 • praca w grupie, zajęcia ruchowe i plastyczne.

 

III.  Środki dydaktyczne:

Prezentacja z maściami koni, zestaw szczotek do czyszczenia, szablony z rysunkiem konia do uzupełnienia nazw części ciała i maści koni, kredki,  kucyk, kaski, tor przeszkód, pojemniki z różnymi paszami,

 

Plan zajęć:

 

 1. Omówienie zasad bezpieczeństwa. Krótki plan zajęć.
 2. Zwiedzanie stajni. Omówienie zasad panujących w stajni i w klubie. Plan pracy stajni. Pasze dla koni. Ścielenie w boksach i rozdawanie siana. Omówienie sprzętu jeździeckiego, pielęgnacja konia. Parami dzieci czyszczą kucyka etapami: 1. zgrzebłem, 2. miękką szczotką, 3. szczotką do grzywy i ogona, 4. kopystka. Przy okazji omawiane są części ciała konia.
 3. Zajęcia teoretyczne: Maści koni, rozpoznawanie paszy, zasady żywienia koni. Podpisanie części ciała konia na rysunkach. Prezentacja na temat wykorzystania koni.
 4. Praktyczne rozpoznawanie maści koni na przykładzie kucyków w zagrodach.
 5. Oprowadzanki na kucykach.
 6. Sztafeta. Kucykowy tor przeszkód bez kucyków.

 

Dziki Zachód

I Cele:

 • usprawnianie dużej i małej motoryki
 • praca nad precyzją czynności ruchowych
 • umiejętność współpracy w grupie
 • rozładowanie napięcia
 • wzbogacenie wiadomości geograficznych, historycznych i przyrodniczych
 • dobra zabawa wśród rówieśników

 

II Metody pracy:

Pogadanka, prezentacja/pokaz, praca w grupie, zajęcia ruchowe i plastyczne.

 

III Środki dydaktyczne:

Kartony, pióra (prawdziwe albo z kartonu), szarfy/wstążki, przepaska do zawiązania oczu, wydrukowane ślady zwierząt i same zwierzęta, lina, odgłosy przyrody na cd + odtwarzacz, materiały plastyczne (farby/kredki/flamastry).

 

Przebieg zajęć:

 • Indianie
 1. Przywitanie i pogadanka na temat Indian (gdzie żyją, czym się zajmują itp.).
 2. Wybranie dla każdego indiańskiego imienia oraz zrobienie pióropuszy.
 3. Zabawa “Polowanie na bizony” (berek z szarfami/wstążkami przyczepionymi na plecach).
 4. Zabawa “Skradanie” lub “Tropy zwierząt”
 5. Zabawa “Woda-ziemia”
 6. “Nasłuchiwanie przyrody”.
 7. Na koniec zrobienie wspólnego totemu.

 

 • Kowboje
 1. Przywitanie i pogadanka wprowadzająca o Kowbojach (gdzie żyją, czym się zajmują itp.).
 2. Taniec - polka kowbojka.
 3. Prace plastyczne - robienie kapelusza/odznaki szeryfa.
 4. Konkurencje zręcznościowe
 • strzelanie do puszek
 • wyścig na dzikim zachodzie
 • rzut podkowami
 • wyścig z jajkiem na łyżce

 

Programy Indianie i Kowboje mogą być realizowane osobno bądź razem jako “Dziki Zachód”.

 

Z kucykiem w świat

I Cele:

 • usprawnianie dużej i małej motoryki
 • umiejętność współpracy w grupie
 • wzbogacenie wiadomości geograficznych, historycznych i przyrodniczych
 • dobra zabawa wśród rówieśników
 • uwrażliwienie na inność, wprowadzenie pojęcia “tolerancja”
 • wskazanie relacji przyczyna-skutek

 

II Metody pracy:

Pogadanka, prezentacja/pokaz, praca w grupie, zajęcia ruchowe i plastyczne.


III Środki dydaktyczne:

Globus, reszta zależna od “zestawu krajów” np. kartki papieru, szarfa, cd z muzyką + odtwarzacz.

 

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie, wprowadzenie teoretyczne (globus, pojęcia: miasto, kraj, kontynent, świat, inność, tolerancja).
 2. Zasadnicza część zajęć ma formę gry miejskiej/podchodów - na początku krótkie wprowadzenie o wybranym kraju/kontynencie, następnie dzieci otrzymują zadanie do wykonania, związane z omówionym rejonem (prace plastyczne, zadania ruchowe i inne), kiedy skończą dostają wskazówkę jak dotrzeć do kolejnego miejsca, gdzie czeka kolejna prezentacja, zadanie i po jego wykonaniu wskazówka.

np. Chiny

 • krótkie wprowadzenie/pogadanka (o Chinach, historia papieru)
 • robienie origami - koń z papieru

 

Afryka - sawanna

 • krótkie wprowadzenie/pogadanka (o Afryce, zwierzętach żyjących na sawannie)
 • berek “Lew i antylopy”

 

Austria

 • wprowadzenie/pogadanka (o Wyższej Szkole Jazdy w Wiedniu, o balach wiedeńskich)
 • nauka walca wiedeńskiego (wspólne tańczenie w kole, ew. w parach)

 

3. Podsumowanie “wycieczki”, co się najbardziej podobało, jakie kraje chcieliby odwiedzić w rzeczywistości lub na kolejnej wizycie.

Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka prywatności